Bilde som viser hendene til personer som sitter rundt en skisse med diagrammer og grafer.

Hva skjer i 2021 og videre fremover - premiefaktura, regnskapstall, budsjett og annen informasjon fra PKH. Bilde levert av ScanStockPhoto.

Leveranseplan 2021

Her finner du pensjonskassens leveranseplan for kvartalsvis premiefakturering i 2021 i tillegg til leveranse av budsjettall med regnskapsnoter og prognoser for 2021 og 2022.


Premiefakturering ordinær premie, reguleringspremie og rentegaranti

1. kvartal 14.01.2021
2. kvartal 14.04.2021
3. kvartal 14.07.2021
4. kvartal 14.10.2021


Andre leveranser

Avstemming av regnskapsført premie og innbetalt premie 2020. Aktuar sender foretakene i desember en tabell for avstemming, med rapportering tilbake til aktuar og PKH 05.01.2021
Regnskapsnote til foretakene om pensjonskostnad 2020 for ledende ansatte  18.01.2021
Regnskapsnote til foretakene på saldo premiefond per foretak per 31.12.2020 17.01.2020
NRS 6 beregninger for 2020 og budsjett NRS 6 for 2021 15.01.2021
Kontoutskrift for 2020 31.05.2021
Revidert budsjett NRS 6 for 2021 og prognose NRS 6 for 2022 14.06.2021
Premiebudsjett for 2022 14.06.2021
Fakturering av egenkapitalinnskudd 2021 27.08.2021
Premieprognose for 2021 01.09.2021
Prognose for egenkapitalinnskudd 2022 11.10.2021


Pensjonsutbetaling og årsoppgave

Pensjonsutbetaling 12. i hver måned
Årsoppgave for 2020 til pensjonister I løpet av januar 2021

Utbetaling og skatt >>

Denne siden er sist oppdatert/endret 11.03.2021.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.