Leveranseplan 2019

Her finner du pensjonskassens leveranseplan for kvartalsvis premiefakturering i 2019 i tillegg til leveranse av budsjettall med regnskapsnoter og prognoser for 2019 og 2020.

 

Premiefakturering ordinær premie, reguleringspremie og rentegaranti

1. kvartal 16.01.2019
2. kvartal 12.04.2019
3. kvartal 10.07.2019
4. kvartal 11.10.2019


Andre leveranser

Aktuar og foretakene foretar avstemming av regnskapsført premie og innbetalt premie 2018 04.01.2019
Regnskapsnote til foretakene om pensjonskostnad 2018 for ledende ansatte på foretakene 18.01.2019
Regnskapsnote til foretakene på saldo premiefond per foretak per 31.12.2018 18.01.2019
NRS 6 beregninger for 2018 og budsjett NRS 6 for 2019 18.01.2019
Tilført overskudd til premiefond 2018 25.03.2019
Kontoutskrift for 2018 31.05.2019
Revidert budsjett NRS 6 for 2019 og prognose NRS 6 for 2020 13.06.2019
Fakturering av egenkapitalinnskudd 2019 23.08.2019
Prognose for egenkapitalinnskudd 2020 14.10.2019
Premiebudsjett 2020 14.10.2019

 

Pensjonsutbetaling og årsoppgave

Pensjonsutbetaling 12. i hver måned
Årsoppgave for 2018 til pensjonister 31.01.2019
Leveranseplan 2019