Kurs og seminar

PKH er opptatt av at du som ansatt eller arbeidsgiver skal få enkle og lærerike svar.


Kurs og seminar for arbeidsgiver

Skreddersydde kurs

PKH har lang erfaring i å formidle offentlig tjenestepensjon for deg som ansatt ved et av helseforetakene i hovedstadsområdet. Vi kan derfor tilrettelegge både i tid, sted, antall deltakere og innhold. 

Kontakt oss for mer informasjon


Nytt seniorseminar på Ahus 9. oktober 2019

PKH arrangerer seniorseminar for våre medlemmer på Akershus universitetssykehus HF (Ahus), Store Auditorium, onsdag 9. oktober fra klokken 08:30 – 15:30.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.