Helseforetak med pensjonsordning i PKH

Følgende helseforetak har tjenestepensjonsordning i PKH:

Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF er i hovedsak lokalisert på Lørenskog og leverer helsetjenester til nærmere en halv million mennesker. Helseforetaket dekker deler av Oslo og flere kommuner i Akershus og Østfold. Klikk på linken for mer informasjon.

www.ahus.no >>

Oslo universitetssykehus HF

De 4 store sykehusene under Oslo universitetssykehus HF består av Aker sykehus, Radiumshospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Helseforetaket er lokalsykehus for Oslo, men dekker også regionale helsetilbud i Østlandsområdet og helsetilbud nasjonalt. Klikk på linken for mer informasjon.

oslo-universitetssykehus.no >>

Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus HF er lokalisert på Nesodden og pasientgruppen er i hovedsak mennesker som har funksjonstap som følge av sykdom eller skade. Helseforetaket er Norges største spesialsykehus på områdene rehabilitering og fysikalsk medisin. Klikk på linken for mer informasjon.

www.sunnaas.no >>

Vestre Viken HF

Sykehusene under Vestre Viken HF består av Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus. Hallingdal sjukestugu ligger også underlagt Vestre Viken HF. Over 450 000 menneskerer får helsetjenester levert av helseforetaket. Klikk på linken for mer informasjon.

vestreviken.no >>

Helse Sør-Øst RHF

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. Helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenestene i fylkene på Østlandet. Klikk på linken for mer informasjon.

helse-sorost.no >>

Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Porsgrunn, Grimstad, Fredrikstad og Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger og Tynset. Sykehuspartner HF er en felles tjenesteleverandør for ikke-medisinske støttetjenester innen IKT, HR og innkjøp for helseregionen. Klikk på linken for mer informasjon.

sykehuspartner.no >>

Denne siden ble opprettet/sist endret 04.02.2021.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.