Medlemskap som ansattegode

Les om fordelene ved medlemskap i PKH.

Om medlemskap >>

Arbeidsgiverportal

Administrere ansatte, overføre ajourholdsfiler og pensjonssøknader, se betalingsplaner:

Logg inn >>

Helseforetak

Seks helseforetak har i dag sine tjenestepensjonsordninger i PKH:

Helseforetak i PKH >>

Denne siden ble sist endret/oppdatert 13.04.2021.