Pensjon er vår fremtidige inntekt

De fleste ansatte i helseforetakene i hovedstadsområdet har sikret sin fremtid gjennom pensjonsordningen i PKH.

Se de mest stilte spørsmål og svar her

Leveranseplan 2018

PKH har laget en leveranseplan for 2018 som blant annet viser datoer pensjonskassen sender ut:

  • Premiefaktura
  • NRS 6
  • Kontoutskrift
  • Premieprognose og premiebudsjett
  • Egenkapitalinnskudd

Mer om leveranseplan 2018

Følg oss på Facebook