PKH investerer i ny næringseiendom

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) kjøper nyoppført kombinasjonseiendom i Larvik fra VN Utvikling AS.

Bygget som er på ca 5 300 kvm sto ferdig i august 2023 og er i sin helhet utleid til NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark på en 10 års leieavtale. Bygget er oppført som ett energiklasse A-bygg og passer godt inn i PKHs profil om å eie bærekraftige og kostnadseffektive næringsbygg.

PKH investerer i ny næringseiendom