Pensjons- og forsikringsbevis

PKH sender pensjons- og forsikringsbevis til alle aktive medlemmer under 67 år. Pensjons og forsikringsbeviset er en prognose for din fremtidige pensjon og er kun basert på opptjeningen i PKH. Det er ikke tatt hensyn til andre offentlige ordninger.

Pensjons- og forsikringsbevis

Prognosen er et estimat for fremtidig pensjon basert på framskriving av tjenestetid og fiktiv samordning av folketrygd.

Pensjons- og forsikringsbeviset inneholder opplysninger om blant annet lønns- og stillingsopplysninger. Opplysningene er basert på opptjeningen i PKH. Har det skjedd endringer i lønn eller stilling i den senere tid, så er det ikke sikkert at prognosen inneholder de siste innrapporterte opplysningene.