Pensjonen kommer 9. desember

Pensjonen denne måneden utbetales den 9. desember. Alderspensjon, AFP og etterlattepensjon utbetales uten skattetrekk i desember. Uførepensjonen for desember skattes med halvparten av det vanlige skattetrekket

Pensjonen kommer på konto 9. desember

Skattekort for 2023 vil bli innhentet automatisk fra Skatteetaten. Dette gjøres også dersom du foretar endringer på ditt skattekort.

Endringer på ditt skattekort gjøres på www.skatteetaten.no