Økt pensjon for alders- og etterlattepensjoner

For 2021 har Stortinget vedtatt en årlig vekst for alderspensjoner på 3,83 prosent. Tidligere i år er det foretatt en økning på 3,58 prosent og nå kommer siste del på gjenstående 0,25 prosent.

Ny økning i alders- og etterlattepensjoner fra PKH

Økt pensjon

Pensjoner som får ekstra påslag denne gangern er alderspensjoner og AFP, samt ektefellepensjoner til etterlatte over 67 år.

Det betyr at PKH vil foreta enda en etterbetaling av pensjon fra 01.05.2021 til de som mottar nevnte pensjonsytelser fra oss. Beløpene som skal etterbetales er imidlertid lave som en følge av at gjenstående økning er på 0,25 prosent. 

Mer informasjon om grunnlaget for økt pensjonsutbetaling:

Klikk på denne linken for å lese pressemelding på Regjeringen.no

Klikk på denne linken for å lese artikkel på nettsiden til NAV