Nytt personvernombud i PKH

Fra 1. september har PKH fått nytt Personvernombud. Personvernombudet skal sørge for at personopplysninger blir behandlet på en sikker og forsvarlig måte, i henhold til gjeldende lover og regler. 

Nytt Personvernombud er Lisa Iversen Vrettos og hun kan kontaktes på e-post: personvernombud@pkh.no eller telefon: +47 22 42 50 00

Nytt personvernombud i PKH