Mariann Bendriss er ny administrerende direktør for PKH

Styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) har ansatt Mariann Bendriss som ny administrerende direktør. Bendriss tar over etter Jan Frode Jakobsen, som er nyansatt leder for Tilsynssekretariatet i Norges Bank.

Mariann Bendriss (49) har vært konstituert administrerende direktør for PKH siden 1.2.2017 og har vært finansdirektør/CFO for PKH siden 2014. Bendriss kom til PKH fra stilling som direktør i PwC hvor hun jobbet i nesten 20 år som ekstern- og internrevisor med arbeidsfelt risikostyring og internkontroll. Hun har en mastergrad i finans, og er statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker.

– Styret i PKH er svært tilfreds med at Mariann Bendriss har takket ja til å overta lederrollen i selskapet. Bendriss har solid utdanning og inngående kjennskap til offentlig tjenestepensjon og kapitalforvaltning, og kjenner samtidig både organisasjonen og medlemmene godt. Styret mener dette er et godt valg og ser fram til å samarbeide med henne for å utvikle PKH videre til beste for medlemmene, sier styreleder Steinar Marthinsen.

PKH forvalter og administrerer tjenestepensjonsordningen for til sammen rundt 68 000 yrkesaktive medlemmer, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykeshuspartner HF og Vestre Viken HF.

PKH har en forvaltningskapital på 22 milliarder og premieinntektene i 2016 var på ca. 1,8 millarder.

For mer informasjon:

  • Styreleder Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst HF. Tlf. 906 54 761
  • Mariann Bendriss, administrerende direktør. Tlf. 22 42 50 00 / 416 27 652
  • www.pkh.no