Servicenivå og omdømme

I vårt arbeid med å yte best mulig service til helseforetakene i hovedstadsområdet og pensjonskassens medlemmer er det gjennomført en undersøkelse for å måle servicenivå og omdømme.

Måling av servicenivå og omdømme

Undersøkelsene inkluderer våre pensjonister, yrkesaktive medlemmer og kontaktpunkter på de seks helseforetakene som har sine tjenestepensjonsordninger i PKH. Vi har også inkludert leverandører og andre organisasjoner i omdømmeundersøkelsen. Undersøkelsen vil pågå i desember.

Tilbakemeldingene gir oss viktig informasjon om vårt servicearbeid, opplevelsen våre medlemmer har i møte med pensjonskassen og hvordan andre aktører ser på oss.

Pensjonskassen engasjerte firmaet Opinion AS for å gjennomføre undersøkelsen. De aller fleste deltakerne fikk tilsendt en e-post med en lenke til undersøkelsen, mens inntil 400 deltakere ble ringt opp. Mer informasjon om Opinion AS får du ved å klikke på linken under:

Les mer om Opinion AS her

 

Det er spesielt 3 områder vi fokuserer på i årets undersøkelse:

  • Er vår informasjon god nok
  • Hvordan oppleves vår service
  • Hvordan oppleves vår tilgjengelighet

Nå avventer vi spent resultatet av årets undersøkelse for å se om vårt arbeid og våre prioriteringer har imøtekommet medlemmenes forventninger.

Her er noen av de spørsmålene som blir stilt våre medlemmer i forbindelse med undersøkelsen:

Hvor fornøyd er du med...

  • informasjon du mottok fra PKH?
  • tilgjengelighet på telefon?
  • tilgjengelighet på e-post?
  • informasjonen på PKH sine nettsider?
  • kompetansen til den som besvarte din henvendelse?
  • svaret du fikk på din henvendelse?
  • svartiden på din henvendelse?

Resultatet for 2020 viste en nedgang i kundetilfredshet blant yrkesaktive medlemmer mens det for pensjonistene var en positiv utvikling.