Spørreundersøkelse for medlemmer i PKH

I vårt arbeid med å yte best mulig service til helseforetakene i hovedstadsområdet og pensjonskassens medlemmer, vil det bli sendt ut spørreundersøkelse til flere av våre medlemmer. Undersøkelsen gjennomføres i november.

Måling av servicenivå og omdømme

Servicenivå

Undersøkelsen inkluderer pensjonister og yrkesaktive medlemmer som er, eller har vært ansatt på et av de seks helseforetakene som har sin tjenestepensjon i PKH.

Tilbakemeldingene gir oss viktig informasjon om vårt servicearbeid og opplevelsen medlemmene har i møte PKH. Vi ønsker å yte best mulig service for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Undersøkelsen gjøres i samarbeid med firmaet Opinion AS. De fleste deltakerne får tilsendt e-post med en lenke til undersøkelsen, og noen vil bli ringt opp.

PKH vil takke alle som tar seg tid til å svare på undersøkelsen.