Jens Kristian Bøe er ansatt som investeringsdirektør i PKH

PKH har ansatt Jens Kristian Bøe som investeringsdirektør. Bøe erstatter deler av ansvarsområdet til Mariann Bendriss i rollen hun hadde som CFO. Hun tok over som administrerende direktør 1.mars 2017.

Bøe kommer fra stilling som porteføljeforvalter i Oslo Pensjonsforsikring AS hvor han har jobbet siden 2007. Der har han vært ansvarlig for forvalterutvelgelse, oppfølging og evaluering av samtlige eksternt forvaltede mandater. Bøe har tidligere erfaring fra Nordea Asset Management. Han har også hatt styreverv, blant annet i Pareto World Wide Offshore. Bøe er utdannet siviløkonom fra BI, renteanalytiker og porteføljeforvalter fra NFF. Bøe tiltrer stillingen 21.august 2017. 

”Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben i PKH som er en spennende pensjonskasse, med en godt etablert posisjon i et marked som er i sterk vekst. Vi skal utvikle pensjonskassen videre fra dagens fundament, og ha fokus på å vedlikeholde og styrke vårt investeringsmiljø. Jeg ser frem til å tatt fatt på dette arbeidet sammen med alle de dyktige medarbeiderne og partnerne PKH har, sier påtroppende investeringsdirektør i PKH, Jens Kristian Bøe"

PKH forvalter og administrerer tjenestepensjonsordningen for til sammen rundt 68 000 yrkesaktive medlemmer, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuspartner HF og Vestre Viken HF. PKH har en forvaltningskapital på 22,5 milliarder og premieinntektene i 2016 var på ca. 1,8 milliarder.

For mer informasjon:

  • Mariann Bendriss, administrerende direktør. Tlf. 22 42 50 00 / 416 27 652
  • Styreleder Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst HF. Tlf. 906 54 761