Ledig stilling

Vi søker etter rådgiver for informasjons- og kommunikasjonsarbeid rettet mot våre kunder (helseforetakene i hovedstadsområdet), medlemmer og samarbeidspartnere.

Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

Ledig stilling som informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

 Vi søker etter deg som lett kommer i kontakt med folk og er genuint opptatt av å yte god service, har god formidlingsevne og solid kunnskap om kommunikasjon via digitale flater. Å skape god informasjon og bidra med gode råd gir deg motivasjon og pågangsmot.

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Varighet: Fast stilling

Stillingsbrøk: 100 %

Stillingen rapporterer til pensjonsdirektør

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter ute på foretakene
 • Identifisere behov for og etablere tilbud om informasjonsmøter, kurs, kompetanseheving og sjonsveiledninger 
 • Ta eierskap til form og innhold i pensjonskassens kommunikasjon mot medlemmene
 • Være en ressurs og sparringspartner for pensjonsavdelingen (PKH Pensjon) generelt og fagsjef spesielt
 • Ansvar for å lage årsplaner for aktiviteter og leveranser mot kunder og medlemmer
 • Vedlikehold og oppdateringer av brevmaler, e-postmaler og retningslinjer for telefonbesvarelser
 • Produsere og distribuere informasjon via elektroniske nyhetsbrev 
 • Produsere og kvalitetssikre innhold i portaler, nettsider, Facebook og LinkedIn
 • Bistå i produksjon av webinar, e-læring, video/animasjonsfilmer ol.
 • Ansvar for produksjon/leveranser av:
 • Årsrapport (i samarbeid med økonomisjef og administrerende direktør)
 • Årlig pensjonsrapport (i samarbeid med CRO)
 • Årlig KTI- og omdømmeundersøkelse (i samarbeid med pensjonsdirektør)
 • Rådgi, administrere og tilrettelegge informasjon til medlemmer vedrørende pensjonsfaglige spørsmål knyttet til medlemskap og fremtidig pensjon ved behov (veiledninger)
 • Delta i relevant prosjektarbeid, herunder analyse, spesifikasjoner og test
 • Stillingen tillegges mye arbeid tilknyttet redaksjonelt innhold (skrive godt om faglige temaer)

 • Minimum 3 års utdanning utover videregående skole (kan erstattes av realkompetanse).
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra informasjons- og kommunikasjonsarbeid
 • God kjennskap til fagområdet offentlig tjenestepensjon og/eller informasjons- og kommunikasjonsarbeid kan kompensere for manglende utdanning
 • Innsikt og bevissthet om etikk og verdier
 • God erfaring med publiseringsverktøy for digitale flater 
 • Erfaring med utforming og innholdsproduksjon for nettsider, portaler og nyhetsbrev
 • Etablering og gjennomføring av kurs- og seminar
 • Erfaring fra produksjon av webinarer, film og animasjon
 • Fortrolig med bruk av IT-verktøy, spesielt MS Office, Power point og Excel
 • Erfaring med bruk av CRM systemer
 • Erfaring med bruk av Google analytics, Facebook og Linkedin med tilhørende analyseverktøy og Questback som verktøy for måling av kundetilfredshet i forbindelse med arrangementer.
 • Det er en fordel, men ikke et krav om du har god kunnskap om offentlig tjenestepensjon, NAV sine ytelser og pensjonsforsikring generelt.

 • Strukturert og nøyaktig, liker å samarbeide med motiverte kolleger, skape resultater og bidra til arbeidsglede
 • Høy grad av selvstendighet og evne til å prioritere riktig - løsningsorientert
 • Effektiv – får ting unna!
 • Allsidig og fleksibel 
 • Utadvendt
 • Du liker utfordringer

Om oss

PKH er den største pensjonsleverandøren for ansatte, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Vi har ca. 85 000 medlemskap og en forvaltningskapital på ca. 37 milliarder kroner. PKH ble etablert 01.01.2014 med seks ansatte. I dag er vi 23 ansatte og holder til i trivelige lokaler på Skøyen med enkel adkomst til kollektiv transport.

Søknad med CV, vitnemål og attester med to referanser sendes til PKH på e-post: brit.helen.nygard@pkh.no

Kontaktperson for stillingen er Pål Jevne - tlf 959 04 562.

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.