Nytt grunnbeløp i folketrygden fra 1. mai 2017

Nytt grunnbeløp i folketrygden er fra 1. mai økt fra kroner 92 576 til kr 93 634. Dette er en økning på 1,14 prosent.

Du som mottar uføre- og/-eller etterlattepensjon og ikke er fylt 67 år, kan få en økning i din pensjon på inntil 1,14 prosent.

Du som mottar AFP, Alderspensjon eller etterlattepensjon etter 67 år,  får en pensjonsreguleringen på inntil 0,38 prosent. Årsaken til en lavere regulering er at disse pensjonene først skal reguleres opp med endringen av grunnbeløpet, deretter fratrekkes 0,75 prosent.

 

Mer informasjon om endring i grunnbeløp kan du lese om på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider ved å klikke på denne linken.

 

Pensjonskassen omregner pensjonene i juli i henhold til det nye grunnbeløpet. Etterbetaling av pensjon for mai og juni vil også være klar til utbetaling sammen med pensjonen for juli måned (utbetalingsdato er 12.07.2017). Pensjoner som ikke blir ferdig omregnet til juli måned, vil bli behandlet fortløpende med etterbetaling fra mai måned.