Film - digitale miniseminar

Nå lanserer vi våre 2 filmer/digitale miniseminarer om offentlig tjenestepensjon som skal hjelpe deg å bli litt klokere på pensjon.

Film - digitale miniseminarer

Film og digitale miniseminarer om offentlig tjenestepensjon

Nå lanserer vi våre 2 filmer/digitale miniseminarer om offentlig tjenestepensjon. Den ene filmen gjelder for de som er født før 1963, og den andre for de som er født etter 1962 (ny offentlig tjenestepensjon).

Filmene er henholdsvis 15 og 16 minutter lange og gir en god og enkel gjennomgang av hva offentlig tjenestepensjon er. Vi planlegger også for flere kortere animasjonsfilmer som vil gå nærmere inn på hver enkelt pensjonstype/ytelse. Disse vil vi lansere utover høsten.

Linkene under tar deg til nettsiden med filmen du ønsker å se. Her finner du også mer informasjon samt kontaktskjema hvor du kan stille eventuelle spørsmål du måtte ha til filmens innhold:

Født 1962 og tidligere

Født 1963 og senere

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.