Aktuelt

Nyhetsartikler fra PKH

PKH har ansatt Johann Despriée som chief risk officer/chief compliance officer (CRO/CCO). Han kommer fra stilling som partner og daglig leder i Lillevold & Partners hvor han har vært en vesentlig bidragsyter og hatt stor betydning for selskapets gode utvikling. Der har han også vært ansvarshavende aktuar for PKH. I tillegg har Despriée totalt 20 års erfaring fra liv- og pensjonsområdet, blant annet som aktuar i Norsk Hydros pensjonskasse. Despriée tiltrer stillingen ved årsskifte.

Les mer

PKH samlet seks eksperter til frokost for å diskutere hvordan offentlig tjenestepensjon vil utvikle seg fremover.

Les mer

Nytt grunnbeløp i folketrygden er fra 1. mai økt fra kroner 92 576 til kr 93 634. Dette er en økning på 1,14 prosent.

Les mer

PKH har ansatt Jens Kristian Bøe som investeringsdirektør. Bøe erstatter deler av ansvarsområdet til Mariann Bendriss i rollen hun hadde som CFO. Hun tok over som administrerende direktør 1.mars 2017.

Les mer

Årsrapport 2016
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) fikk et totalresultat i 2016 på 198 millioner kroner mot 133 millioner i 2015. Verdijustert avkastning på investeringsporteføljen var 5,4 prosent, noe som ga en meravkastning i forhold til risikoen i porteføljen.

Les mer

Styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) har ansatt Mariann Bendriss som ny administrerende direktør. Bendriss tar over etter Jan Frode Jakobsen, som er nyansatt leder for Tilsynssekretariatet i Norges Bank.

Les mer

Utbetalingsdatoer av pensjon fra PKH

Les mer

 

MånedDato
Januar Mandag 30 14:00-18:00
Mars Mandag 6. 14:00-18:00
Mars Onsdag 29 14:00-18:00
April Ingen styremøte
Mai

Onsdag 3. 12:00-20:00

Onsdag 31.14:00-18:00

Juni Onsdag 28 14:00-18:00
August Onsdag 30 14:00-18:00
September Onsdag 27 14:00-18:00
Oktober Onsdag 25 09:00-20:00
November Onsdag 29 14:00-18:00
Desember Onsdag 13 14:00-18:00

PS! Møter merket med skrift i kursiv er med seminartema.

Les mer

Regler om ny uførepensjon ble innført fra 1. januar 2015. Det er nå enklere å kombinere uførepensjon og arbeid. Når uførepensjon blir innvilget blir det samtidig fastsatt en inntektsgrense ut fra hvilken inntekt du antas å kunne opprettholde etter at du er blitt ufør. Dersom du er varig ufør, tillegges inntektsgrensen 40 % av folketrygdens grunnbeløp (37 030 kroner pr. 1. mai 2015). Dersom du har midlertidig uførepensjon er det ingen tilleggsinntekt.

Les mer

Nye innmeldingsregler fra 1.oktober 2016
Leger ansatt ved sykehusene i Oslo-området vil fra 1.oktober 2016 være omfattet av nye regler for innmelding i pensjonsordningen. Øvrige ansatte er inntil videre ikke berørt.

Les mer

Pensjonskassen kjøper nytt bygg

Som et ledd i pensjonskassens investeringsstrategi har PKH kjøpt Portalbygget på Haslelinje i Oslo. Bygningen har et areal på 15 800 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer, og miljøklassifiseres etter BREEAM-NOR-EXCELLENT standarden. Hovedleietaker er Cowi.

I tillegg til Portalbygget eier pensjonskassen også Frontbygget på Haslelinjen. Her er det bymiljøetaten i Oslo som er hovedleietaker.

Du kan lese mer om kjøpene ved å klikke på linkene under;

Les mer

Neste pensjonsutbetaling fra PKH er fredag 12. august.

Les mer