Aktuelt

Nyhetsartikler fra PKH

PKH samlet seks eksperter til frokost for å diskutere hvordan offentlig tjenestepensjon vil utvikle seg fremover.

Les mer

PKH har ansatt Jens Kristian Bøe som investeringsdirektør. Bøe erstatter deler av ansvarsområdet til Mariann Bendriss i rollen hun hadde som CFO. Hun tok over som administrerende direktør 1.mars 2017.

Les mer

Årsrapport 2016
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) fikk et totalresultat i 2016 på 198 millioner kroner mot 133 millioner i 2015. Verdijustert avkastning på investeringsporteføljen var 5,4 prosent, noe som ga en meravkastning i forhold til risikoen i porteføljen.

Les mer

Styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) har ansatt Mariann Bendriss som ny administrerende direktør. Bendriss tar over etter Jan Frode Jakobsen, som er nyansatt leder for Tilsynssekretariatet i Norges Bank.

Les mer

Utbetalingsdatoer av pensjon fra PKH

Les mer

PKH gjennomførte et seniorseminar på Rikshospitalet 30. mars 2017. Det var i overkant av 100 medlemmer tilstede. Her er presentasjonen om dine rettigheter og muligheter i PKH. Neste seniorseminar skal gjennomføres høsten 2017. PKH vil oppdatere med dato og sted senere. Ta kontakt med pkh@pkh.no om du ønsker at vite mer om dine egen pensjon.

Les mer

 

MånedDato
Januar Mandag 30 14:00-18:00
Mars Mandag 6. 14:00-18:00
Mars Onsdag 29 14:00-18:00
April Ingen styremøte
Mai

Onsdag 3. 12:00-20:00

Onsdag 31.14:00-18:00

Juni Onsdag 28 14:00-18:00
August Onsdag 30 14:00-18:00
September Onsdag 27 14:00-18:00
Oktober Onsdag 25 09:00-20:00
November Onsdag 29 14:00-18:00
Desember Onsdag 13 14:00-18:00

PS! Møter merket med skrift i kursiv er med seminartema.

Les mer

Regler om ny uførepensjon ble innført fra 1. januar 2015. Det er nå enklere å kombinere uførepensjon og arbeid. Når uførepensjon blir innvilget blir det samtidig fastsatt en inntektsgrense ut fra hvilken inntekt du antas å kunne opprettholde etter at du er blitt ufør. Dersom du er varig ufør, tillegges inntektsgrensen 40 % av folketrygdens grunnbeløp (37 030 kroner pr. 1. mai 2015). Dersom du har midlertidig uførepensjon er det ingen tilleggsinntekt.

Les mer

Nye innmeldingsregler fra 1.oktober 2016
Leger ansatt ved sykehusene i Oslo-området vil fra 1.oktober 2016 være omfattet av nye regler for innmelding i pensjonsordningen. Øvrige ansatte er inntil videre ikke berørt.

Les mer

Pensjonskassen kjøper nytt bygg

Som et ledd i pensjonskassens investeringsstrategi har PKH kjøpt Portalbygget på Haslelinje i Oslo. Bygningen har et areal på 15 800 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer, og miljøklassifiseres etter BREEAM-NOR-EXCELLENT standarden. Hovedleietaker er Cowi.

I tillegg til Portalbygget eier pensjonskassen også Frontbygget på Haslelinjen. Her er det bymiljøetaten i Oslo som er hovedleietaker.

Du kan lese mer om kjøpene ved å klikke på linkene under;

Les mer

Neste pensjonsutbetaling fra PKH er fredag 12. august.

Les mer