Aktuelt fra Pensjonskassen for helseforetakene i…

PKH investerer i ny næringseiendom

PKH investerer i ny næringseiendom

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) kjøper nyoppført kombinasjonseiendom i Larvik fra VN Utvikling AS.
Ny avtale om særalderspensjon

Ny avtale om særalderspensjon

Regjeringen og partene i offentlig sektor har blitt enige i forhandlingene om nye regler for offentlig ansatte med særaldersgrenser. som er født 1963 eller senere.
Gjenbruk i praksis - PKH tenker grønt i eiendomsutvikling

Gjenbruk i praksis - PKH tenker grønt i eiendomsutvikling

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) og Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) gjennomfører gjenbruk i praksis. I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt.
Søk om pensjon

Søk om pensjon

Dersom du skal søke om pensjon kan dette enkelt gjøres digitalt på PKH.no.
Utbetaling og skattetrekk på pensjon

Utbetaling og skattetrekk på pensjon

Pensjonen kommer på konto 12. juni. For alders- og etterlattepensjoner er det vanlig skattetrekk i juni. For uførepensjoner er det ikke skattetrekk i juni.
Årets trygdeoppgjør - nytt grunnbeløp (G)

Årets trygdeoppgjør - nytt grunnbeløp (G)

Fra 1. mai 2023 ble grunnbeløpet (G) i folketrygden økt fra 111 477 kroner til 118 620 kroner. Det gir en økning med 6,41 prosent. I PKH etterbetaler vi de fleste pensjoner sammen med ordinær utbetaling i juni.
PKH deltok på vårens vakreste eventyr - Holmenkollstafetten

PKH deltok på vårens vakreste eventyr - Holmenkollstafetten

Gode forberedelser og teambuilding gir gode resultater! Gratulerer til alle med vel gjennomført stafett
Økt minstepensjon fra folketrygden

Økt minstepensjon fra folketrygden

Stortinget vedtok at minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister med full trygdetid skal øke med kr 4 000 per år med virkning fra 01.01.2023.
Ny sats for pensjonistlønn

Ny sats for pensjonistlønn

Fra 1. januar er lønn for ansatte på pensjonistvilkår kr. 233,- pr. time.
Pensjonen kommer på konto 9. desember

Pensjonen kommer på konto 9. desember

Pensjonen denne måneden utbetales den 9. desember. Alderspensjon, AFP og etterlattepensjon utbetales uten skattetrekk i desember. Uførepensjonen for desember skattes med halvparten av det vanlige skattetrekket
Pensjons- og forsikringsbevis

Pensjons- og forsikringsbevis

PKH sender pensjons- og forsikringsbevis til alle aktive medlemmer under 67 år. Pensjons og forsikringsbeviset er en prognose for din fremtidige pensjon og er kun basert på opptjeningen i PKH. Det er ikke tatt hensyn til andre offentlige ordninger.
Måling av servicenivå og omdømme

Måling av servicenivå og omdømme

I vårt arbeid med å yte best mulig service til helseforetakene i hovedstadsområdet og pensjonskassens medlemmer, vil det bli sendt ut spørreundersøkelse til flere av våre medlemmer. Undersøkelsen gjennomføres i november.
Informasjonsfilm for deg som er født før 1963

Informasjonsfilm for deg som er født før 1963

Informasjonsfilm for deg som er født før 1963. Filmen gir deg en enkel og god innføring i dine pensjonsmuligheter.
Etteroppgjør uførepensjon

Etteroppgjør uførepensjon

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt uførepensjon fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.
Nytt personvernombud i PKH

Nytt personvernombud i PKH

Fra 1. september har PKH fått nytt Personvernombud. Nytt personvernombud er Lisa Iversen Vrettos.
Inntekt og pensjon i forbindelse med COVID-19

Inntekt og pensjon i forbindelse med COVID-19

Spekter Helse har vedtatt å forlenge de midlertidige reglene for inntekt ved siden av alderspensjon og AFP som ble innført i mars 2020 i forbindelse med COVID-19. De midlertidige reglene gjelder nå frem til 1. september 2022.
Generelt om skattetrekk på pensjon

Generelt om skattetrekk på pensjon

Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt. Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning. Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Påse…
Endring i inntektsregel for folketrygdberegnet AFP

Endring i inntektsregel for folketrygdberegnet AFP

Pensjonister som mottar 100 prosent folketrygdberegnet AFP kan nå tjene inntil 30 000 kroner i året (før skatt) uten at pensjonen blir redusert.
Årets trygdeoppgjør – nytt grunnbeløp

Årets trygdeoppgjør – nytt grunnbeløp

Grunnbeløpet fra 01.05.2022 utgjør kr 111 477, som er en økning på 4,77 prosent.
Inntekt og pensjon i forbindelse med COVID-19

Inntekt og pensjon i forbindelse med COVID-19

Spekter Helse har vedtatt å forlenge de midlertidige reglene for inntekt ved siden av pensjon innført i mars 2020 i forbindelse med COVID-19. De midlertidige reglene gjelder nå frem til 1. juli 2022.
Måling av servicenivå og omdømme

Måling av servicenivå og omdømme

I vårt arbeid med å yte best mulig service til helseforetakene i hovedstadsområdet og pensjonskassens medlemmer er det gjennomført en undersøkelse for å måle servicenivå og omdømme.
Ny økning i alders- og etterlattepensjoner fra PKH

Ny økning i alders- og etterlattepensjoner fra PKH

For 2021 har Stortinget vedtatt en årlig vekst for alderspensjoner på 3,83 prosent. Tidligere i år er det foretatt en økning på 3,58 prosent og nå kommer siste del på gjenstående 0,25 prosent.
Etteroppgjør AFP

Etteroppgjør AFP

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt AFP fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.
Film - digitale miniseminarer

Film - digitale miniseminarer

Nå lanserer vi våre 2 filmer/digitale miniseminarer om offentlig tjenestepensjon som skal hjelpe deg å bli litt klokere på pensjon.
Etteroppgjør uførepensjon

Etteroppgjør uførepensjon

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt uførepensjon fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.