Aktuelt fra Pensjonskassen for helseforetakene i…

Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

Vi søker etter rådgiver for informasjons- og kommunikasjonsarbeid rettet mot våre kunder (helseforetakene i hovedstadsområdet), medlemmer og samarbeidspartnere.

Etteroppgjør AFP

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt AFP fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.

Etteroppgjør uførepensjon

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt uførepensjon fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.

Film - digitale miniseminarer

Nå lanserer vi våre 2 filmer/digitale miniseminarer om offentlig tjenestepensjon som skal hjelpe deg å bli litt klokere på pensjon.


Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.