Aktuelt fra Pensjonskassen for helseforetakene i…

Inntekt og pensjon i forbindelse med COVID-19

Inntekt og pensjon i forbindelse med COVID-19

Spekter Helse har vedtatt å forlenge de midlertidige reglene for inntekt ved siden av alderspensjon og AFP som ble innført i mars 2020 i forbindelse med COVID-19. De midlertidige reglene gjelder nå frem til 1. september 2022.
Generelt om skattetrekk på pensjon

Generelt om skattetrekk på pensjon

Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt. Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning. Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Påse…
Endring i inntektsregel for folketrygdberegnet AFP

Endring i inntektsregel for folketrygdberegnet AFP

Inntektsregler for folketrygdberegnet AFP Fra 1. januar 2022 økte toleransebeløpet for folketrygdberegnet AFP til 30 000 kroner per år (før skatt). Det betyr at pensjonister som mottar 100 prosent folketrygdberegnet AFP kan tjene inntil 30 000 kroner i…
Årets trygdeoppgjør – nytt grunnbeløp

Årets trygdeoppgjør – nytt grunnbeløp

Grunnbeløpet fra 01.05.2022 utgjør kr 111 477, som er en økning på 4,77 prosent.
Inntekt og pensjon i forbindelse med COVID-19

Inntekt og pensjon i forbindelse med COVID-19

Spekter Helse har vedtatt å forlenge de midlertidige reglene for inntekt ved siden av pensjon innført i mars 2020 i forbindelse med COVID-19. De midlertidige reglene gjelder nå frem til 1. juli 2022.
Måling av servicenivå og omdømme

Måling av servicenivå og omdømme

I vårt arbeid med å yte best mulig service til helseforetakene i hovedstadsområdet og pensjonskassens medlemmer er det gjennomført en undersøkelse for å måle servicenivå og omdømme.
Ny økning i alders- og etterlattepensjoner fra PKH

Ny økning i alders- og etterlattepensjoner fra PKH

For 2021 har Stortinget vedtatt en årlig vekst for alderspensjoner på 3,83 prosent. Tidligere i år er det foretatt en økning på 3,58 prosent og nå kommer siste del på gjenstående 0,25 prosent.
Etteroppgjør AFP

Etteroppgjør AFP

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt AFP fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.
Film - digitale miniseminarer

Film - digitale miniseminarer

Nå lanserer vi våre 2 filmer/digitale miniseminarer om offentlig tjenestepensjon som skal hjelpe deg å bli litt klokere på pensjon.
Etteroppgjør uførepensjon

Etteroppgjør uførepensjon

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt uførepensjon fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.