Trygg og god tjenestepensjonsordning

Som medlem i PKH har du en trygg og god offentlig tjenestepensjonsordning som kommer i tillegg til dine pensjonsrettigheter i folketrygden.

Forside

  Aktuelt

Ny sats for pensjonistlønn

Ny sats for pensjonistlønn

Fra 1. januar er lønn for ansatte på pensjonistvilkår kr. 233,- pr. time.
Pensjons- og forsikringsbevis

Pensjons- og forsikringsbevis

PKH sender pensjons- og forsikringsbevis til alle aktive medlemmer under 67 år. Pensjons og forsikringsbeviset er en prognose for din fremtidige pensjon og er kun basert på opptjeningen i PKH. Det er ikke tatt hensyn til andre offentlige ordninger.
Informasjonsfilm for deg som er født før 1963

Informasjonsfilm for deg som er født før 1963

Informasjonsfilm for deg som er født før 1963. Filmen gir deg en enkel og god innføring i dine pensjonsmuligheter.