Trygg og god tjenestepensjonsordning

Som medlem i PKH har du en trygg og god offentlig tjenestepensjonsordning som kommer i tillegg til dine pensjonsrettigheter i folketrygden.

Forside

  Aktuelt

Utbetaling og skattetrekk på pensjon

Utbetaling og skattetrekk på pensjon

Pensjonen kommer på konto 12. juni. For alders- og etterlattepensjoner er det vanlig skattetrekk i juni. For uførepensjoner er det ikke skattetrekk i juni.
Årets trygdeoppgjør - nytt grunnbeløp (G)

Årets trygdeoppgjør - nytt grunnbeløp (G)

Fra 1. mai 2023 ble grunnbeløpet (G) i folketrygden økt fra 111 477 kroner til 118 620 kroner. Det gir en økning med 6,41 prosent. I PKH etterbetaler vi de fleste pensjoner sammen med ordinær utbetaling i juni.
Økt minstepensjon fra folketrygden

Økt minstepensjon fra folketrygden

Stortinget vedtok at minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister med full trygdetid skal øke med kr 4 000 per år med virkning fra 01.01.2023.