Pensjon er vår fremtidige inntekt

PKH samlet seks eksperter til frokost for å diskutere hvordan offentlig tjenestepensjon vil utvikle seg fremover.

Les mer..

Årsrapport 2016

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) fikk et totalresultat i 2016 på 198 millioner kroner mot 133 millioner i 2015. Verdijustert avkastning på investeringsporteføljen var 5,4 prosent, noe som ga en meravkastning i forhold til risikoen i porteføljen.

Les mer..

PKHs avdelingslederpris 2017!

Din avdeling kan være med i trekningen av PKHs avdelingslederpris 2017!

PKH vet at det finnes mange avdelingsledere som gjør en stor innsats for at de ansatte skal være trygg på hvilke pensjons­rettigheter de har. PKH ønsker derfor 1. november å dele ut 50.000,- til en av dem! Prisen skal deles med avdelingen. Søknadsfrist er 1. september 2017.

Klikk her for link til søknadsskjema.

 

Etteroppgjør – uførepensjon

Regler om ny uførepensjon ble innført fra 1. januar 2015. Det er nå enklere å kombinere uførepensjon og arbeid. Når uførepensjon blir innvilget blir det samtidig fastsatt en inntektsgrense ut fra hvilken inntekt du antas å kunne opprettholde etter at du er blitt ufør. Dersom du er varig ufør, tillegges inntektsgrensen 40 % av folketrygdens grunnbeløp (37 030 kroner pr. 1. mai 2015). Dersom du har midlertidig uførepensjon er det ingen tilleggsinntekt.

Les mer..

Nye innmeldingsregler fra 1.oktober 2016

Leger ansatt ved sykehusene i Oslo-området vil fra 1.oktober 2016 være omfattet av nye regler for innmelding i pensjonsordningen. Øvrige ansatte er inntil videre ikke berørt.

Les mer..

Pensjonsregulering

Trygdeoppgjøret medfører at folketrygdens grunnbeløp økes hvert år fra 1. mai. I 2016 har grunnbeløpet økt fra 90 068 kroner til 92 576 kroner. Dette utgjør en økning på 2,78 prosent (2 508 kroner). Ny økning av grunnbeløpet skjer 1.mai 2017.

For de som mottar uførepensjon og/eller etterlattepensjon, og er yngre enn 67 år, økte pensjonen med inntil 2,78 prosent.

For de som mottar alderspensjon eller AFP, og for de som mottar etterlattepensjon og er eldre enn 67 økte pensjonen med inntil 2,01 prosent.

Vil du lese mer om trygdeoppgjøret 1.mai 2016 kan du klikke på denne linken.

Pensjon

Pensjon, eller tjenestepensjonen, er en forsikring som dekker følgende:

  • livsvarig alderspensjon
  • uførepensjon
  • ektefellepensjon
  • barnepensjon

I tillegg kommer avtalefestet pensjon (AFP) som gir mulighet til å gå av med pensjon fra 62 år.

Klikk her for å lese mer om pensjon.

Medlemskap

Du som jobber ved et av helseforetakene i hovedstadsområdet er/blir medlem i din arbeidsgivers tjenestepensjonsordning i PKH dersom du fyller vilkårene for innmelding:

  • er medlem av folketrygden
  • har fast stilling med 14 timers arbeidstid per uke
  • eller har jobbet 168 timer eller mer i kalenderkvartalet

Klikk her for å lese mer om medlemskap.