Trygg og god tjenestepensjonsordning

Som medlem i PKH har du en trygg og god offentlig tjenestepensjonsordning som kommer i tillegg til dine pensjonsrettigheter i folketrygden.

Forside

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.

Aktuelt

Måling av servicenivå og omdømme

Måling av servicenivå og omdømme

I vårt arbeid med å yte best mulig service til helseforetakene i hovedstadsområdet og pensjonskassens medlemmer vil vi i desember gjennomføre en undersøkelse for å måle servicenivå og omdømme.
Ny økning i alders- og etterlattepensjoner fra PKH

Ny økning i alders- og etterlattepensjoner fra PKH

For 2021 har Stortinget vedtatt en årlig vekst for alderspensjoner på 3,83 prosent. Tidligere i år er det foretatt en økning på 3,58 prosent og nå kommer siste del på gjenstående 0,25 prosent.
Etteroppgjør AFP

Etteroppgjør AFP

Hvert år gjennomfører vi et etteroppgjør for alle som har mottatt AFP fra PKH i fjor. Ved etteroppgjør sammenlignes inntektsopplysninger fra Skatteetaten mot forventet inntekt i utbetalingsåret.

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.